DZ-Six Diervoeders | Bergambacht

Explosieveiligheidsdocument

 

Doel van het project:

Bedrijven in de diervoedersector kunnen worden geconfronteerd met het gevaar van stofexplosies. Elk bedrijf dient met betrekking tot dit onderwerp te voldoen aan de geldende wetgeving. DZ-Six was in het bezit van een explosieveiligheidsdocument, maar dit was niet meer helemaal actueel. DZ-Six stelt hoge eisen aan veiligheid en heeft een risico-inventarisatie laten uitvoeren van de actuele bedrijfssituatie.

Rol Synergo:

Onze adviseur industriële veiligheid komt al ruim 10 jaar bij bedrijven in deze sector over de vloer om bedrijven te adviseren en te ondersteunen met vragen op het gebied van explosieveiligheid. We zijn ook betrokken bij de totstandkoming van de Handleiding ATEX-richtlijn 137 in opdracht van de Nederlandse Verenging Dievoederindustrie (Nevedi). Bij de opdracht voor DZ-Six zijn we gestart met het doornemen van alle aanwezige werkmethoden, werkinstructies en gebruikte voorschriften. Tijdens een uitvoerige opname op locatie is de situatie ter plaatse bekeken. In het explosieveiligheidsdocument is een indeling gemaakt van de gevarenbronnen en gevarenzones, is een zone-indelingsschema gemaakt volgens de NPR 7910 en zijn maatregelen voorgesteld (technisch en organisatorisch) om de zones te verkleinen.