Hoe mooi zou een wereld zonder verspilling zijn?

Wij dragen ons steentje bij!

Het gaat goed

Er zijn meer mensen op de aarde en wereldwijd is de welvaart toegenomen. We zijn gezonder en leven langer. We letten op wat we eten. Voeding is tegenwoordig verser, gezonder, duurzamer én veiliger dan ooit.

 

Te goed?

De voedselproductie houdt echter geen gelijke tred met de groei van de wereld­bevolking. Bovendien ontstaan er problemen met de voedsel­produc­tie door de klimaat­veran­dering. Er zijn te weinig resources voor het toegenomen aantal mensen. Tegelijkertijd is de macht van de super­markten toe­genomen, waardoor marges van voedsel­producerende en -verwer­ken­de bedrijven enorm onder druk komen te staan.

Het kan in ieder geval beter

De foodbranche kan efficiënter werken en tegelijk de ecologische footprint verlagen. Dit kan door minder verspilling van voedsel, energie en water, maar ook door de omslag naar vleesvervangers, verwaarden van rest­stromen, betere afvalscheiding, minder en duurzamer verpakken en door de energie­transitie te realiseren.

Dat betekent nogal wat…

Schaalvergroting, smart factories, besparing op arbeid en verhoging van efficiëntie en levens­duur van machines. Maar ook energie­transitie, flexibilisering van de productie, ver­nieuwing en verbetering van voeding. En naast de vele wet- en regelgevingen die worden aan­gescherpt, zijn er nog tal van veranderin­gen die in de foodbranche spelen.

Daar weten we alles van!

Onze missie is immers: toonaangevend zijn in het ontwerpen, realiseren en optimaliseren van voedselverwerkingsprocessen waarbij verspillingen van voedsel, energie en water worden tegen­gegaan, gericht op maximale winst voor onze wereld én onze opdrachtgevers. Wij zetten ons tot het uiterste in om uw productie­omgeving aan te sluiten op de mogelijkheden van het heden en voor te bereiden op die van de toekomst.

En dat zijn geen praatjes

We zijn immers een nuchter, bescheiden be­drijf, maar wel met enorm veel kennis van en passie voor voedselverwerking en -productie. Door te adviseren, te ontwerpen én uit te voeren, realiseren we innovaties, reduceren we kosten en verhogen we flexibiliteit en rendement. Zo maken we de transitie naar duurzaam, gezond en veilig produceren en verwerken mogelijk. Wij werken op een open, leergierige, respect­volle en betrokken manier en zullen altijd voor langdurige synergie gaan. Wij zijn Synergo.

De adviseurs en engineers gaan pragmatisch te werk en het kennisniveau is hoog. Uiteindelijk is onze productielijn nog efficiënter ingericht dan voorheen!

Dennis van der Kroon Van der Kroon Food Products

Werk zelf mee aan duurzame oplossingen binnen de foodbranche.

We zijn altijd op zoek naar betrokken, enthousiaste professionals.

Ontdek de mogelijkheden