Maximale productiviteit

Mede door de groeiende macht van supermarkten, worden de marges van voedselproducerende en -verwerkende bedrijven steeds kleiner. Iedere besparing in het productieproces is daarom van belang voor de rentabiliteit en continuïteit van het bedrijf. Te denken valt aan besparingen door schaalvergroting, smart factories, minder arbeid, verhoging efficiëntie en verbetering van de interne logistiek. Synergo zoekt en vindt deze mogelijke verbeteringen en realiseert ze.

Optimale veiligheid

Niets is tegelijk zo belangrijk en complex als het garanderen van veiligheid. De uitdaging zit in het vertalen van abstracte eisen naar pragmatische oplossingen. Synergo heeft hierover alle kennis in huis. Onze veiligheidsexperts voeren een gedegen risico-inventarisatie uit en bieden op basis daarvan gericht en toepasbaar advies. Dat kan zijn op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid en industriële veiligheid. In ieder ontwerp, voor nieuwbouw en optimalisatie van bestaande situaties, nemen we deze veiligheidsaspecten standaard mee.

Duurzame productie

De aarde staat onder druk. Met steeds meer mensen eisen we steeds meer van onze planeet. De voedingsindustrie speelt langs twee kanten een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Enerzijds moet zij voorzien in de groeiende vraag naar voedsel. Anderzijds heeft de branche een verantwoordelijkheid in het terugdringen van verspilling en vervuiling. Synergo helpt bedrijven in de foodbranche met deze uitdagingen. Door slimme engineeringoplossingen zorgen we voor een vermindering van de verspilling van voedsel, energie en water en zorgen we voor een betere afvalscheiding, het verwaarden van afval en minder en duurzamer verpakken.