24.258 zonnepanelen Lineage

Al jaren mogen we voor (voormalig) Kloosterboer Vlissingen, het huidige Lineage Vlissingen, projecten uitvoeren in procesoptimalisatie. Dit keer kwam er een andere vraag voorbij: projectmanagement rondom de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de fabriek. Ook daar gingen we graag mee aan de slag en van het een kwam het ander.

Projectmanagement begint bij het begin, de businesscase: wat is mogelijk en rendabel? Niet alleen qua investering en opbrengst, maar ook kijkende naar wat er kan qua constructie, verzekering, subsidies, energieprijzen en congestie. Welk gewicht kan de constructie aan? Welke eisen stelt de verzekering? Wat is rendabel bij welke energieprijs? Hoeveel van de energie die je opwekt, kun je zelf gebruiken en wat moet je op welke momenten terug leveren op het net?

Technisch advies

Lineage is een wereldwijde speler op het gebied van gekoeld en bevroren vervoer, verwerking en opslag van voedsel. Het bedrijf vroeg ons gaandeweg dit proces om in deze vraagstukken mee te denken en hen van advies te voorzien. Geen dagelijkse kost voor Synergo, maar dankzij onze ervaring in verduurzamingsprocessen, onze technische kennis en ons netwerk konden we hierin wel snel adviseren en ondersteunen. Dit deden we binnen dit project in nauwe samenwerking met de door Lineage gekozen zonnepanelenleverancier en -installateur ProfiNRG.

Uitdaging: levertermijn

Na het bepalen van de mogelijkheden en het best passende aantal zonnepanalen, het werden er 24.258 van 545 Wattpiek, was het tijd voor de uitvoering. Dit verliep goed. Er was één echte uitdaging: een vertraging op de levertermijn van de transformatoren als gevolg van de nasleep van corona en de oorlog in Oekraïne. Zonder transformatoren geen energieopwekking.

Oplossing

Voor ieder probleem zoeken we bij Synergo graag een oplossing, dus ook in dit geval. We gingen op zoek naar alternatieven en vonden deze, na een kosten/batenanalyse, in tijdelijke transformatoren. Zo heeft Lineage toch tijdig de zonnepanelen kunnen gebruiken. Met het totale project kan Lineage 35% van zijn energieverbruik duurzaam opwekken.

Nieuwe samenwerking

Op een project als dit, waarin je meer toegevoegde waarde hebt mogen en kunnen leveren dan eerst was voorzien, kun je alleen maar met tevredenheid terugkijken. Dat doen we dan ook. Maar bovenal kijken we graag vooruit. De succesvolle en prettige samenwerking met alle betrokkenen heeft ertoe geleid dat we nu volgende gezamenlijke zonnepaneelprojecten aan het voorbereiden zijn.

We zien met plezier uit naar de vervolgsamenwerking.