Agristo B.V. | Tilburg

Nieuwe afvalwaterzuivering

 

Doel van het project:

Agristo heeft haar fabriek in Tilburg geacquireerd om een versnelde groei van haar marktaandeel van diepgevroren aardappelproducten te realiseren. Omdat het productievolume eerder werd verdrievoudigd ontstond noodzaak voor een nieuwe afvalwaterzuivering, die de oude waterzuivering zou vervangen.

 

Rol Synergo:

Projectmanagement ten behoeve van de selectie en realisatie van een nieuwe anaerobe afvalwaterzuivering met bufferbekkens en mechanische voorreiniging. Ten behoeve van de afvalwaterzuivering werden functionele specificaties opgesteld. De harde, minimale eisen werden gedefinieerd; kwantiteit en kwaliteit van het influent en effluent, gewenste technieken voor afscheiden en indikken van zwevende stoffen en de beschikbare ruimte. De scopegrenzen van influent, effluent en biogas werden nauwkeurig vastgelegd. Het functionele bestek is bij gerenommeerde turnkey-leveranciers van waterzuiveringen uitgezet voor prijsvorming en invulling van de best beschikbare technieken. Parallel werd ook een algehele revisie voor de milieuvergunning georganiseerd waarin alle toekomstplannen voor de productieplant van Agristo in Tilburg werden meegenomen.