Agristo B.V. | Tilburg

Projectmanagement nieuwbouw frietfabriek

 

Doel van het project:

Agristo heeft haar fabriek in Tilburg geacquireerd om een versnelde groei van haar marktaandeel van diepgevroren aardappelproducten te realiseren. Achter de bestaande fabriek was ruimte voor het bijbouwen van een nieuwe fabriek om dit extra productievolume te verwezenlijken. Behalve extra volume kan Agristo hier ook producten met kwalitatief hogere specificaties produceren.

 

Rol Synergo:

Projectmanagement ten behoeve van de nieuwbouw van een moderne frietfabriek voor de processing en verpakking van diepgevroren aardappelproducten. Bij het ontwerp van de fabriek is veel aandacht besteed aan warmteterugwinning, hergebruik van waterstromen en zijn processen maximaal geautomatiseerd. De output van de nieuwe fabriek per m2 is hoog met behoud van een optimale interne logistiek en overzicht van de lijn. De belangrijke voordelen van betonbouw (brandwering, geluidswering, robuust en onderhoudsarm) zijn in het project geïntegreerd, terwijl ook de hygiënische afwerkingen en detailleringen volledig conform HACCP regelgeving en internationale certificeringseisen zijn uitgevoerd.