Onderzoek naar frietproductie zonder geuroverlast

 

Synergo Consultancy werkt al een aantal jaren intensief samen met de HZ University of Applied Sciences. De open en enthousiaste sfeer binnen het bureau spreekt veel stagiaires aan. Dit jaar kreeg Sven Gommers van de opleiding Energie- en Procestechnologie de kans om af te studeren bij Synergo. Niet alleen behaalde hij met zijn onderzoek zijn diploma; hij is deze maand gestart als project engineer binnen het Synergo-team.

 

Onderzoek biedt oplossing

Een veel bekend probleem binnen de frietverwerking is de geur die het proces met zich meebrengt. Zeker fabrieken die dicht bij de bewoonde wereld zijn gehuisvest, halen regelmatig het nieuws. Sven voerde uitgebreid onderzoek uit om vervolgens een oplossing voor dit probleem te beschrijven. Sven: “Vijf maanden lang ben ik volop bezig geweest met mijn onderzoek. Synergo heeft een aantal grote klanten binnen de frietverwerking en het onderzoeksonderwerp sprak mij erg aan. Met de uitkomst kunnen veel mensen écht geholpen zijn en dat doet me goed.”

 

Droogproces

Over de inhoud van het onderzoek kan Sven al een tipje van de sluier oplichten: “Om te begrijpen waar de geur vandaan komt, moeten alle stappen in het verwerkingsproces in kaart worden gebracht. We kunnen dan concluderen dat bij het drogingsproces de geur ontstaat.  De friet heeft aanhangend en gebonden vocht. Voor productkwaliteit moet hiervan een percentage verdampt worden, dit gebeurt in de droger. In het verdampte vocht zit aanhangend zetmeel afkomstig uit de friet. Dit aanhangend zetmeel zorgt voor geuroverlast. Dáár moet een oplossing voor komen.”

 

Emissieloos productieproces

Om tot een oplossing te komen zijn meerdere varianten onderzocht door de jonge onderzoeker. Sven verklaart: “Voor een betrouwbaar resultaat zijn meerdere testen nodig in dit geval. Zowel nieuwe als bestaande oplossingen heb ik onderzocht. Zo is een veelgebruikte oplossing tegenwoordig het plaatsen van een schoorsteen welke de geur moet verdunnen. Echter is daarmee het probleem nog niet volledig verholpen. Dit kan mijns inziens door het condenseren van het vocht, waardoor de lucht weinig tot geen geur meer bevat. Niet alleen zorgt dit voor een proces zonder geuruitstoot, maar ook voor energieterugwinning in de vorm van de productie van warm water of hete drooglucht.”