Agristo B.V. | Tilburg

Nieuwbouw hoogbouw silomagazijn

 

Doel van het project:

Agristo heeft haar fabriek in Tilburg geacquireerd om een versnelde groei van haar marktaandeel van diepgevroren aardappelproducten te realiseren. Omdat het productievolume eerder werd verdrievoudigd ontstond noodzaak voor een uitbreiding van de diepvriesopslag van de diepgevroren eindproducten. De structurele, externe opslag werd hiermee teruggebracht wat een directe besparing van transport- en handlingskosten betekent, alsook minder kwaliteitsverlies van de productverpakkingen als gevolg van deze transport- en handlingsreductie.

 

Rol Synergo:

Projectmanagement ten behoeve van een haalbaarheidsonderzoek voor de realisatie van een hoogbouw diepvriesmagazijn met maximaal aantal palletlocaties op een beperkte footprint. In samenwerking met externe specialisten is het logistieke profiel van Agristo bepaald. Aan de hand hiervan is een kosten-baten-analyse opgezet van de in aanmerking komende logistieke oplossingen. Logistieke uitgangspunten, scopegrenzen en ruimtelijke criteria zijn vervolgens verwerkt in een functioneel bestek. Het functionele bestek is bij gerenommeerde turnkey- leveranciers van logistieke oplossingen uitgezet voor prijsvorming en invulling van de best beschikbare technieken. Uiteindelijk is een silomagazijn van ca. 25.000 palletlocaties en een in-/uitslagcapaciteit van maximaal 360 pallets per uur, inclusief een nieuwe expeditie en alle bijbehorende technieken, in verschillende loten aanbesteed. Gezien de speciale bouwhoogte van 40 meter en de ‘overlast’ naar de openbare omgeving tijdens de bouw werd veel aandacht besteed aan omgevingsmanagement.