Concurrerend blijven door procesautomatisering

 

De concurrentie in de foodindustrie is mondiaal en stevig. Marges staan onder druk. Veel bedrijven kiezen er daarom voor om hun fabrieken naar lagelonenlanden te verplaatsen, terwijl andere bedrijven juist waarde blijven hechten aan productie in eigen land. Kiest u voor het laatste, dan is het de uitdaging om concurrerend te blijven.

Automatisering en informatisering van productieprocessen draagt daaraan bij, maar vraagt tegelijkertijd ook de nodige aandacht. Een gedegen vooronderzoek is een goede eerste stap in op weg naar een efficiënter productieproces. Precies vanuit bovenstaand perspectief werd Kees Vermaire, Operationeel Directeur bij Synergo, door een voedingsmiddelenproducent gevraagd een voorstudie te verrichten. Het doel was om de huidige, verouderde besturings- en visualisatiesystemen te vervangen, zodat de kwaliteit en continuïteit van het bedrijfsproces gewaarborgd is en waar mogelijk verbeterd wordt.

 

Voorstudie en programma van eisen

Gestart is met een inventarisatie van de bestaande productieprocessen en de wijze waarop deze bestuurd en bediend worden. Tevens is hierbij gekeken naar de informatiseringsaspecten.

Kees: “Met de betrokkenen vanuit productie, techniek, kwaliteit en ICT zijn de wensen, eisen en randvoorwaarden ten aanzien van de nieuwe procesautomatisering in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een voorlopig programma van eisen.”

In het programma van eisen kwam één randvoorwaarde prominent naar voren, zo geeft Kees aan: “De  procesbesturing en visualisatie dient vervangen te worden met een zo klein mogelijk risico en zo min mogelijk stilstand”. Op basis van het programma van eisen zijn enkele oplossingsvarianten ontwikkeld voor de toekomstige automatisering van de productieprocessen inclusief koppeling met de ERP-omgeving. “Door aan de diverse eisen een zwaarte, een prioriteit, toe te kennen, kwamen we tot een goed onderbouwde keus voor een  oplossingsvariant”, vertelt Kees.

 

Leveranciersselectie

In samenspraak met Synergo zijn diverse marktpartijen benaderd om invulling te geven aan het ontwikkelde automatiseringsconcept, waarbij ook de onderlinge investeringsramingen zijn getoetst. “Op basis van een multicriteria-evaluatie hebben we vervolgens een advies gegeven ten aanzien van de leveranciersselectie”, zegt Kees. “Op basis van ons onderzoek is uiteindelijk samen met de geselecteerde leverancier in bouwteamverband gestart met het daadwerkelijk engineeren, voorbereiden en vervangen van de huidige besturing en procesautomatisering.”

 

Opbrengsten

Het door Synergo uitgevoerde onderzoek resulteerde in een duidelijk en in fasen opgedeeld plan van aanpak. Het doel daarvan is om de processen te optimaliseren terwijl de risico’s geminimaliseerd worden. Kees: “Bij dergelijke complexe en omvangrijke projecten is het voor klanten vaak lastig om het volledige overzicht te behouden. Daarom doorlopen we alle fasen stap voor stap. Wij geven niet zomaar antwoord op de vraag, maar kijken ook naar de vraag áchter de vraag. Dat resulteert in een goed onderbouwde en afgewogen keuze voor een procesautomatiseringsconcept welke is afgestemd op de bedrijfsstrategie van de opdrachtgever en bijdraagt aan een verbeterde productie-efficiency en marges. Maar daar stopt ons werk niet.” Begeleiding en ondersteuning zijn volgens Kees de sleutels tot een succesvolle transitie: “Als dat gewenst is, nemen we onze klant als het ware bij de hand. We doorlopen het hele proces dan in gezamenlijkheid.”

“Klanten hebben altijd een bepaalde verwachting van een project”, vertelt Kees. “Wij merken  gelukkig heel vaak dat we die verwachtingen weten te overtreffen door concreet advies te leveren, waarmee de klant direct aan de slag kan. We reiken de juiste handvatten aan om adviezen in de praktijk te brengen. Dat wordt gewaardeerd. En díe klanttevredenheid: daar doen wij het voor!”