Werken met gevaarlijke stoffen en toch slordig met veiligheid

 

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen laten veel steken vallen. De controles worden daarom flink aangescherpt. Ook gaan de boetes omhoog lazen we 17 juni jl. in de landelijke pers.

ISZW controleerde recentelijk 66 relatief grote en complexe bedrijven, actief in de chemische industrie. Bij 56 daarvan werden één of meerdere overtredingen geconstateerd die te maken hadden met de omgang met gevaarlijke stoffen. Zo was bijvoorbeeld niet bekend welke gevaarlijke stoffen worden gebruikt en hoe lang, en hoe vaak een medewerker daaraan wordt blootgesteld. Den Haag is ervan geschrokken en belooft maatregelen.

Nu wordt er niet alleen binnen  de chemische industrie met gevaarlijke stoffen gewerkt, ook binnen de food en de feed industrie is dat het geval. Inmiddels weten we dat blootstelling aan het Chroom IV zeer schadelijk is. Maar ook veel schoonmaakmiddelen en zelfs aroma’s en toevoegingen kunnen op termijn bij inademing of huidcontact voor gezondheidsklachten zorgen.

Bangmakerij? Wij dachten van niet. Helaas is de kennis van gevaarlijke stoffen bij veel bedrijven nog onvoldoende en ziet men op tegen de wettelijke verplichting om de omgang met deze stoffen te inventariseren en te beoordelen.  Het uitvoeren van zo’n verplichte RIE wordt dan ook vaak niet gedaan en er wordt gewacht tot men een bezoek van ISZW krijgt. Dat is volstrekt onnodig. Bij Synergo werken Hogere Veiligheidskundigen die de nodige ervaring hebben met het uitvoeren van deze RIE’s. Wij maken gebruik van de laatste software om op een eenvoudige wijze voor u de risico’s in kaart te brengen. U krijgt altijd praktische en kosten-technisch verantwoorde oplossingen. Uiteraard gebruiken wij voor de blootstellingsberekeningen software die door ISZW is goedgekeurd. Meer weten? Neem contact met ons op.

Meer weten over werken met gevaarlijke stoffen?

Neem gerust contact op met Mariëlla.

Stuur Mariëlla een mailtje of bel naar +31 (0)113 235 100