Veiligheid voorop met RI&E(-tox)

 

Synergo stelt altijd de grootste prioriteit aan veiligheid. Om de veiligheid te meten, wordt bij onze klanten vaak een veiligheidsinventarisatie gedaan. Deze inventarisatie wordt teruggekoppeld in een RI&E-rapport. Zo kunnen we veiligheid en goede werkomstandigheden voor personeel garanderen. Dit kan een vast onderdeel van een project zijn of een losse aanvraag van een klant.

 

Bert van Liere, Sr. Adviseur Industriële Veiligheid bij Synergo, voert deze veiligheidsonderzoeken uit. Van Liere: “Tijdens de inventarisatie kijken we naar een aantal belangrijke facetten. Allereerst beoordelen we de veiligheid van het personeel. Moeten de medewerkers veel tillen en gebeurt dit verantwoord? Is het geluidsniveau in een productieomgeving niet te hoog? Worden medewerkers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen? Is de opslag een veilige plaats voor medewerkers? Alle facetten worden geïnventariseerd en beoordeeld. De uitkomsten worden aangeboden in een RI&E-rapport. De uitkomsten in dit rapport zijn ook weer gekoppeld aan een risicoscore. Zo krijgt de klant een volledig en overzichtelijk beeld van veiligheid op de werkvloer met een plan van aanpak om de knelpunten aan te pakken”.

 

Als er vragen of twijfels zijn over de veiligheid tijdens het werken met gevaarlijke en giftige stoffen, dan wordt daar specifiek onderzoek naar gedaan. Van Liere: “We bepalen hoeveel stof er vrijkomt, hoe dit gebeurt, welk risico dit vormt en in welke frequentie dat voorkomt. We leggen deze uitkomsten naast de wettelijke voorschriften die hiervoor staan. Daarna leveren wij een RI&E-tox rapport aan bij de klant”. Dergelijke veiligheidstesten moeten door deskundigen uitgevoerd worden. Om klanten volledig te kunnen ontzorgen, heeft Synergo hiervoor professionals in huis.