Agristo B.V. | Tilburg

Utilities en nevenstromen frietfabriek

 

Doel van het project:

Agristo heeft haar fabriek in Tilburg geacquireerd om een versnelde groei van haar marktaandeel van diepgevroren aardappelproducten te realiseren. Omdat het productievolume eerder werd verdrievoudigd ontstond noodzaak voor een uitbreiding van de bestaande utilities en nevensstromen (onder andere schillen en snippers).

 

Het project:

De volgende installaties zijn in separate deelprojecten uitgebreid:
–    Uitbreiding stoomcapaciteit; integreren van een tweede, nieuwe stoomketel en afkoppelen en slopen van de oude stoominstallaties;
–    Uitbreiding waterbehandeling; integreren van een tweede duplex waterontharder en een reversed osmose installatie ten behoeve van respectievelijk proceswater en ketelvoedingswater;
–    Uitbreiding persluchtcapaciteit met schottencompressoren en koeldrogers;
–    Uitbreiding ammoniak machinekamer voor plaatsing van 2 schroefcompressoren, 4 verdampingscondensors met een centrale waterbehandeling;
–    Realisatie van een nieuwe waswaterbehandeling met zandafscheider, lamellenseparator en zeefbandpers;
–    Verplaatsen en uitbreiden/vernieuwen van schil- en snipperopslag;
–    Verplaatsen en uitbreiden/vernieuwen van olieopslag.
De werkzaamheden bestonden uit projectmanagement, basic-engineering, leveranciersselectie, aanbesteding en begeleiding van realisatie en in bedrijf stelling.