Uitdagingen in voedselveiligheid 

Onlangs verscheen een artikel over de top 10 veiligheidsmeldingen in het vakblad VMT. Hierin stond dat de RASFF op Europees niveau een toename zag in het aantal meldingen van overtredingen in de voedselveiligheid. Alarm voor ons en onze klanten? Nee, want in Nederland is er juist sprake van een afname in het aantal meldingen. Toch hebben ook wij hier en daar nog onze uitdagingen. 

Proces én gebouw 

Als Synergo herkennen we het positieve beeld. We zien dat veel van onze klanten bijzonder goed op de hoogte zijn van hoe ze de voedselveiligheid in hun bedrijf moeten waarborgen. Natuurlijk zijn wij de betrokken partner die hierin met ze meedenkt. Op het gebied van procesontwerp- en inrichting, maar ook op het gebied van gebouwafwerking. Hoe voorkom je holle ruimtes in je gebouw? Hoe ga je om met betonnen wanden en plafonds? Wat te doen met constructieprofielen? Hoe werk je vloeren af?  

 

Uitdaging: het klimaatsysteem 

Nogmaals: veel klanten hoeven we slechts bij te staan, kennis en bewustwording is al volop aanwezig. Maar wat nog wel eens een uitdaging kan zijn, is het klimaatsysteem. Welk type klimaatsysteem is nodig voor uw specifieke fabriekssituatie? Niet veel leveranciers van klimaatsystemen hebben de specialistische kennis over hygiënische vocht- en warmteafvoer bij processen in de voedingsindustrie. Ze bezitten dan ook vaak niet de kunde om hier betrouwbare metingen en berekeningen voor uit te voeren. Bij Synergo hebben we die kennis en kunde in huisEn in onze studies houden we naast voedselveiligheid ook meteen rekening met het welzijn van de medewerkers. Zo zorgen we dat je met de installatie ook direct aan de ARBO-richtlijnen voldoet.  

 

Kosten/batenanalyse 

Het spreekt voor zich dat we voedselveiligheid meenemen in ieder advies en ieder ontwerp dat we bieden. Vervolgens is het aan u om een keuze te maken. Die is niet altijd even makkelijk, zeker niet als het om sec hygiënemaatregelen gaat. Wij begrijpen dat de investering in sec hygiënemaatregelen geen direct effect heeft aan de batenkant van het bedrijf. Een kosten/batenanalyse in de zin van investering versus productieopbrengst is dus snel gemaakt. Maar een berekening van de kosten en imagoschade als gevolg van een recall natuurlijk ook 

 

Synergo onderzoek het 

Dus loopt u wel eens tegen een voedselveiligheidsissue aan, hoe klein of groot ook, en bent u benieuwd of daar een betaalbare oplossing voor te vinden is? Synergo voert graag een onderzoek voor u uit.