Synergo doet onderzoek naar terugdringen voedselverspilling

Dat het zonde is om voedsel te verspillen is duidelijk. Daarover zijn we het eens. Toch blijkt het in de praktijk lastig om op grote schaal de voedselverspilling tegen te gaan. Het fenomeen vindt namelijk in de gehele keten plaats: productie, transport, distributie, verbruik. In 2015 hebben de Verenigde Naties voedselverspilling dan ook hoog op de agenda gezet in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Ook Nederland moet aan de bak.

 

Tegengaan van verspilling

Synergo deelt deze zorgen omtrent voedselverspilling en wij vinden het dan ook belangrijk een steentje bij te dragen. Nieuwe collega Petra Vader verricht momenteel onderzoek naar het tegengaan van voedselverspilling bij producenten. Helemaal nieuw is Petra niet bij Synergo. Ze koos begin dit jaar om af te studeren bij Synergo. En met succes. Tijdens haar stage heeft zij onderzoek gedaan naar het tegengaan van vervormingen in een vriesmagazijn. Het is mogelijk dat de vervormingen er op lange termijn voor kunnen zorgen dat kou verloren gaat, waardoor vervolgens meer energie nodig is om het vriesmagazijn te koelen. Het tegengaan van onnodige verspilling – op welk vlak dan ook – trok haar aandacht. Het feit dat ze met dit onderwerp verder aan de slag kan binnen ons team, maakte dat ze ervoor koos haar carrière verder op te bouwen bij Synergo.

 

Eisen van de consument

Petra is van mening dat de consument een belangrijke rol speelt. “De consument kiest ervoor een product wel of niet te kopen. De distributiepartner wil de schappen zo snel mogelijk leeg hebben en de producent wil blijven leveren. Uiteindelijk is het dus belangrijk dat consumenten bewuster raken van het feit dat een afwijkende vorm of kleur lang niet altijd te maken heeft met de kwaliteit van een product.” Maar afwachten tot de consument van houding verandert is volgens Petra niet de oplossing. “Binnen het onderzoek dat ik uitvoer kijk ik vooral naar de positie van de producent. Dat is waar wij het verschil kunnen maken. Denk aan iets relatief simpels als een houdbaarheidsdatum. Bij sommige producten is een houdbaarheidsdatum bijna niet relevant. Denk aan hagelslag. Laat je een pak hagelslag te lang staan, wordt het product vaal van kleur. Maar dit betekent niet dat men het product niet meer kan consumeren omdat het een gevaar vormt voor de gezondheid. Waarom staat een dergelijke opmerking niet op een verpakking in plaats van een niet waarheidsgetrouwe houdbaarheidsdatum?”

 

Reststromen

Ook op procesniveau zijn nog stappen te maken is Petra van mening. “Zo kijk ik bijvoorbeeld naar de mogelijkheden om reststromen beter te benutten. Nu is het heel normaal om veevoer te maken van reststromen, of gewoonweg weg te gooien. Dat is natuurlijk zonde. Neem als voorbeeld suikerproductie. We kunnen niet een hele biet omzetten in suiker. Maar wat er vervolgens gebeurt met de rest van de biet – de schil, het water, de pulp – is cruciaal. Dat kan wellicht omgezet worden naar biogas. Of het water kan gebruikt worden door de boeren op het land, zodat zij geen nieuw water hoeven af te tappen.” Momenteel analyseert Petra voor het onderzoek diverse scenario’s en kijkt zij tevens naar de mogelijkheden om de kennis binnen Synergo in te zetten om de verspilling van voedsel binnen het productieproces tegen te gaan.”

 

Petra Vader – projectengineer bij Synergo