Van Geloven | Tilburg

Sterke concurrentiepositie voor snackproducent Van Geloven

 

Bij het verhuizen van een complete productielijn is het van groot belang van dat de productie niet stil komt te liggen voor een langere periode. Verkoop moet gewoon doorgaan. Synergo stond voor de uitdaging de volledige satélijn van snackproducent Van Geloven te verhuizen van Mol naar Tilburg, met als belangrijkste reden een sterkere concurrentiepositie te verkrijgen. Frank Sauer begeleidt dit project namens Synergo en licht toe hoe een dergelijk project aangepakt wordt.

 

 

Design en engineering

“Omdat de wens was de satélijn één-op-één over te nemen van vestiging Mol naar Tilburg, hebben we eerst tot op het laatste detail de lay-out van de lijn uitgetekend”, start Frank. “Daarna zijn we gestart met het inpassen van deze lay-out in de tekeningen van de plant in Tilburg. De verhuizing van een productielijn is een mooi moment om te kijken welke verbeteringen mogelijk zijn. Een team engineers brengt dan ook in kaart welke nieuwe apparatuur nodig is om deze verbeteringen te realiseren. Daarnaast kijken we ook naar de logistieke flow. Zo kwamen we door het tekenwerk erachter dat het toevoegen van deze lijn in de plant in Tilburg zou leiden tot te weinig omgevingsruimte. Om genoeg ruimte te krijgen moest de reeds aanwezige satélijn ingekort en opgeschoven worden. Het is dan zaak om de machines goed onder de loep te nemen en in formaat en/of werking aan te passen.”

Wanneer klanten voor Synergo kiezen, moeten zij er wel écht beter van worden. Dus ook voor Van Geloven hebben we de tekeningen uitgebreid met kleine, specifieke onderdelen waardoor de lijn geoptimaliseerd werd.

Frank Sauer Senior project engineer

Productcondities

Ieder product vraagt weer om andere aandachtspunten. Bij vlees is de omgevingstemperatuur belangrijk. Frank heeft ruime ervaring in de vleesverwerkende industrie en weet dus als geen ander wat ervoor nodig is om een fabriek zo in te richten dat besmettingsrisico nagenoeg is uitgesloten. Hij vertelt hierover: “In dit geval wordt gewerkt met bevroren vlees. Wanneer de temperaturen in de fabriek te hoog zijn, bestaat de kans dat het vlees ontdooit. Niet alleen brengt dit een besmettingsrisico met zich mee maar het heeft ook effect op de smaak en textuur van het product. Bij dit soort projecten kijken we dus niet alleen naar de productielijn maar ook naar de omstandigheden in de fabriek. Zo zal een luchtbehandelingsinstallatie ervoor zorgen dat er zo min mogelijk temperatuurschommelingen zijn.”

 

Sausbereiding

Door de komst van de lijn uit Mol moet ook de productiecapaciteit in de sauskeuken uitgebreid worden. Dit houdt in dat de gehele sausbereiding opnieuw bekeken is. Voor de satésaus van de nieuw te plaatsen lijn is een ander recept benodigd. Dit houdt in dat er verschillende pinda’s gebruikt worden en om het productieproces te versnellen en kwaliteit te verbeteren er een geheel nieuw pinda-lossysteem geplaatst wordt. Ook de apparatuur in de sauskeuken wordt aangepast en vergroot. Dit is dan tevens het moment om de gehele ruimte en routing aan te passen aan de hedendaagse wensen zodat men de komende jaren hier geen omkijken naar heeft.

 

Optimaliseren

Synergo vindt het altijd belangrijk verder te kijken dan de initiële vraag. We willen klanten echt verder helpen. Zo zag Frank ook bij dit project nog mooie optimalisatiekansen: “het optimaliseren van een productieproces is een belangrijk onderdeel van het geheel. We kunnen wel letterlijk de lijn verhuizen en verder niets doen, maar daar staan we niet voor. Zo is er voor gekozen de reeds aanwezige koelcellen te optimaliseren en uit te breiden met een tempereercel. Dit voor het sneller terugkoelen van de gebakken saté.  Wanneer klanten voor Synergo kiezen, moeten zij er wel écht beter van worden. Dus ook voor Van Geloven hebben we de tekeningen uitgebreid met kleine, specifieke onderdelen waardoor de lijn geoptimaliseerd werd. Vervolgens ontzorgen wij de klant in het gehele proces door alle offerteaanvragen uit te sturen, te beoordelen, selecties te maken, kwaliteit te beoordelen en noem maar op. En uiteindelijk begeleiden wij de demontage en opbouw van de productielijn.”

 

Demontage

Volgens Frank is het demonteren en verhuizen van een productielijn niet heel lastig. “Maar”, vult hij aan: “Dat goed doen is moeilijk. Zo moet je alle bedrading en bekabeling nummeren en volledig en precies in kaart brengen. In een andere fabriek heb je te maken met andere lengtes en oppervlakten. Alles moet op de juiste manier aangesloten kunnen worden en uiteraard conform geldende veiligheidsnormen.”

“Het gehele proces staat of valt met een goede voorbereiding en planning. Dit is ook waar wij op toezien tijdens de looptijd van een project.”