Distillery Cooymans | Tilburg

RI&E en veiligheidsadvisering

 

Doel van het project:

Distillery Cooymans maakt deel uit van de Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager B.V. en is één van de grootste productie- en bottelbedrijven van Nederland met een breed assortiment producten: wijn, vruchtenwijn, gearomatiseerde dranken, gedistilleerd en cream & likorettes. Arbeidsomstandigheden staan bij Cooymans hoog in het vaandel. De aanwezige RI&E en het explosieveiligheidsdocument zijn een aantal jaren geleden opgesteld en moesten worden geactualiseerd.

 

Rol Synergo:

Onze adviseur industriële veiligheid  heeft ruime ervaring in deze sector met het opstellen van explosieveiligheidsdocumenten en RI&E’s. Synergo is door Cooymans ingeschakeld vanwege de kennis en ervaring, de brede dienstverlening en praktische aanpak.  Een RI&E heeft allerlei raakvlakken met technische veiligheid zoals explosieveiligheid, opslag gevaarlijke stoffen (PGS), brandveiligheid, elektrische veiligheid (bijv. NEN 3140).

Om in  de toekomst ook op een gestructureerde wijze de arbeidsomstandigheden en veiligheid te kunnen beheersen vindt Cooymans het belangrijk om via een managementsysteem de veiligheid te borgen. Synergo heeft daarom volgens het Plan, Do, Check, Act principe een KAM systeem met onderliggende procedures ontworpen .

Daarnaast bleek uit het EVD dat het beter is om de opslag van ruwe alcohol te centraliseren in een daarvoor geschikte ruimte. Synergo heeft de wensen van Cooymans vertaalt in een Programma Van Eisen (PVE) en de benodigde aanvraag voor de Omgevingsvergunning verzorgd. Momenteel verkeert dit project in de uitvoeringsfase en wordt in de eerste helft van 2015 de nieuwbouw onder begeleiding van Synergo gerealiseerd.

Voor Cooymans is het belangrijk dat al het personeel op de hoogte is van de risico’s die er zijn met het werken met alcohol en aroma’s. Synergo heeft in een training aan het personeel uitgelegd waarom Cooymans in het bezit moet zijn van een explosieveiligheidsdocument en wat dit voor het personeel betekent.

 

Uitgevoerde werkzaamheden:

•    Algemene RI&E
•    Explosieveiligheidsdocument inclusief advisering betreffende implementatie maatregelen
•    ATEX training personeel
•    Veiligheidsmanagementsysteem volgens NTA 8620
•    NEN 3140 inspectie
•    Advisering betreffende nieuwbouw tankenhal  inclusief verzorgen aanvraag omgevingsvergunning