Pomuni Fresh | Ranst

Rendementsverbetering Pomuni Fresh

 

Doel van het project:

Pomuni heeft meerdere productielocaties in België en Frankrijk waar tafelaardappelen worden verwerkt (wassen, kalibreren, sorteren, verpakken). De historisch gegroeide autonome werkwijze van de verschillende fabrieken moet gewijzigd worden naar meer samenwerking, standaardisering en uniformisering van de verschillende productielocaties met als doel verhogen van efficiëntie en kwaliteit en verlagen van de kosten.

 

Rol Synergo:

Onderzoek van de kostprijsopbouw en de sterktes en zwaktes per productielocatie. De aanbevelingen uit het onderzoek verder uitwerken tot resultaatmeters en –brengers (KPI’s); ofwel bepalen van de meetlocaties en te meten grootheden in het productieproces en in de organisatie met als doel om prestaties van de verschillende productielocaties te kunnen vergelijken. Ontwikkelen van bepaalde rekentools om kwaliteiten, volumes en kosten op een eenduidige wijze te kunnen registreren. Ondersteuning bij de implementatie van de resultaatmeters- en brengers en de rekentools in de organisatie van Pomuni.