Oatly

Projectmanagement bij uitbreiding productielijnen

Oatly, een Zweeds bedrijf dat havermelk produceert, maakt een stevige groei door. De vraag naar een duurzaam alternatief voor melk stijgt en daar speelt Oatly sterk op in. Het bedrijf breidt nu haar fabriek in Vlissingen-Oost uit van twee naar vier productielijnen. Zelf heeft het bedrijf echter niet de capaciteit om dit project te managen. Daarvoor schakelden ze Synergo in.

Communicatie

“Ons belangrijkste aandachtspunt bij alle projecten, maar bij deze in het bijzonder, is communicatie”, vertelt Sander de Kam, Proces Engineer en in dit project de rechterhand van Projectmanager Bart van Wermeskerken. Sander vervolgt: “Oatly had namelijk partijen uit verschillende Europese landen ingeschakeld voor de uitvoering. We hadden te maken met Zweden, Denen, Belgen, Spanjaarden en Nederlanders. Met zoveel partijen, nationaliteiten en culturen is het een extra uitdaging om alles in goede banen te leiden. Een leuke uitdaging overigens, waar ik met veel plezier aan meewerk. Het is boeiend om de overeenkomsten in werkwijze te zien met de Denen en Zweden. Ze willen net zo’n strak projectschema hanteren als wij. De Spanjaarden daarentegen zijn een andere manier van werken gewend. Dat maakt een goede communicatie nog belangrijker.”

Eerst denken, dan doen

Samen met Bart begeleidt Sander het project stap voor stap. “Dat doen we aan de hand van onze Synergo Roadmap®. Het komt er op neer dat we alles gefaseerd aanpakken en eerst denken voordat we doen. Vaak zie je dat klanten te ver vooruitdenken, al bezig zijn met de details in de laatste (realisatie)fase. Dat kan aan het begin van het project voor problemen zorgen. Wij zorgen dat eerst de basis gelegd wordt voordat we naar details overgaan. Dat sluit ook heel goed aan bij de werkwijze die Oatly zelf wil hanteren, waarbij structuur en helderheid over taken en verantwoordelijkheden voorop staan.”

Het komt er op neer dat we alles gefaseerd aanpakken en eerst denken voordat we doen.

Sander de Kam Proces Engineer

Engineering bij wijzigingen

Als Proces Engineer kijkt Sander ook graag mee in innovatieve aspecten van een project. “Die waren er bij dit project wat minder omdat de twee nieuwe productielijnen min of meer een kopie zijn van de bestaande twee. Toch komen mijn engineeringkwaliteiten hier goed van pas. Zo wilde de klant een aantal wijzigingen doorvoeren en hadden ze aanvullende ideeën waarvan nog moest worden uitgezocht of en hoe deze realiseerbaar waren. Ik onderzoek dat dan en zet de verschillende opties uiteen. Per optie laat ik de voor- en nadelen zien en op basis van hun wensen en het proces adviseer ik over de optie die in mijn ogen het beste voor de klant zou zijn. Dat wordt erg gewaardeerd.”

Ook verstand van

Terwijl Bart en Sander het uitbreidingsproject begeleidden, was Oatly nog met andere zaken bezig. “Ze hadden een probleem met hun CIP (Cleaning In Place)-systeem en vroegen of wij daarover ook kunnen adviseren. Dat kunnen we, dus keken we graag met ze mee. Het probleem was dat het CIP-systeem geen optimaal resultaat gaf. Mijn collega Michel van der Linde en ik hebben een praktisch onderzoek uitgevoerd. We hebben extra metingen gedaan zodat we de procesparameters konden valideren. Met swabs hebben we deze bevindingen gestaafd. Nu zitten we midden in het verbeterproces. Een oplossing is aanstaande!”