Nieuwbouw van frietfabrieken

Een compleet nieuwe fabriek bouwen, processen uitdenken, slimme en innovatieve oplossingen uitdenken, leidingnetwerken uittekenen, HVAC-plan uitwerken; en dat alles met een krappe deadline. Flinke uitdaging dus. Het betreft de nieuwbouw van een frietfabriek. In zijn functie als Projectmanager leidde Christian Sijbinga zijn projectteam en de klant naar de eindstreep.

Samenstellen projectteam

“Voor dit project wisten we al snel dat we een groot team nodig hadden om de deadline te halen”, start Christian. “Dit gaf mij de ruimte om jonge en ervaren professionals samen te brengen om inzichten uit te wisselen en zo te komen tot het meest effectieve resultaat. Dat vind ik mooi om te zien. Je ziet mensen ervaring opdoen en groeien. Het mooie bij nieuwbouwprojecten is dat vrijwel alle opties nog open zijn. Dat biedt ruimte om ook daadwerkelijk de beste oplossingen uit te denken en te implementeren.”

Engineering

Het indelen van de ruimte – de lay-out – vormde het startpunt voor het projectteam. Christian vervolgt: “Aan de engineers de taak om ervoor te zorgen dat er water, stoom, perslucht, e.d. naar de machines gebracht wordt. En natuurlijk op de meest efficiënte manier. Wat in dit geval geleid heeft tot een geëngineerd en uitgetekend leidingnetwerk. Tevens is er een luchtbehandelplan uitgewerkt. Voor de werkomgeving is het namelijk belangrijk dat de vochtige warme lucht die vrijkomt bij het proces niet in de fabriek blijft hangen. Er moet dus voldoende verse lucht in de ruimte toegelaten worden, maar zeker ook voldoende lucht en vocht afgevoerd worden.”

Machinerichtlijnen en technisch ontwerp

“Wanneer duidelijk is hoe het productieproces eruit gaat zien, wordt gekeken welke machines nodig zijn. Op basis daarvan worden de toe- en afvoerleidingen voor de machines ontwikkeld. Deze worden zo gedimensioneerd dat deze nu, maar ook in de toekomst,  voldoende groot zijn om de gewenste productie te kunnen behalen”, vertelt Christian. “Tevens zorgen we er voor dat ons ontwerp voldoet aan de geldende richtlijnen op het gebied van veiligheid en hygiëne. In de tekeningen die we maken wordt duidelijk welke equipment ingezet wordt en hoe de leidingen aangesloten worden. Daarbij bekijken we niet alleen het bovenaanzicht, want vanuit dat perspectief is namelijk bijna alles mogelijk. Daarom kijken we ook altijd naar het zijaanzicht, daarin kun je namelijk goed hoogteverschillen zien en daar rekening mee houden. Bij voorkeur werken wij vanuit een 3D-model waarvoor de programma’s de afgelopen jaren steeds beter zijn geworden.”

Voordelen serviceplafond

“Bij het uittekenen van een leidingennetwerk heb je altijd te maken met de hoge hygiëne-eisen die gesteld worden aan de productie-installatie en -ruimte”, stelt Christian. “Niet alleen de proces­apparatuur moet goed schoon te maken en houden zijn. Ook ontwerp van het leidingwerk moet zodanig zijn dat deze minimaal vervuilen en dat zelfs de kleinste hoeken en bochten goed schoon te maken zijn. Dit alles om schoonmaakkosten te minimaliseren. Bij nieuwbouw adviseren we dan ook vaak een serviceplafond in te bouwen. Ook bij bestaande bouw zouden wij dit graag toepassen, maar dit is achteraf lastig tot bijna niet meer te implementeren.

Een serviceplafond kent veel voordelen, zeker voor de langetermijn. Je scheidt namelijk de  productieomgeving van de utiliteitsnetwerken. En zeker in een omgeving waar friet wordt geproduceerd en er dus veel vocht en vet in de ruimte aanwezig is, scheelt dat enorm. Door deze scheiding, gelden er minder hoge hygiëne-eisen aan het utiliteitennetwerk en wordt het ontwerp van het netwerk boven het plafond eenvoudiger, goedkoper en makkelijker bereikbaar voor onderhoud. Het schoonhouden van de productieruimte beperkt zich dan tot het equipment en het leidingwerk van het netwerk naar een machine. Ik durf gerust te stellen dat een bedrijf hier gedurende de gehele levensduur profijt van heeft waar het gaat om lagere schoonmaakkosten”.